• Mobil program

  • Online rendszer

  • Mobil program

  • Online rendszer

Copyright 2021 - Custom text here

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

A Szolgáltató

Név:

Berkecz János e.v.

Székhely:

6640 Csongrád Bólyai János u.15.

Adószám:

65878187-1-26

Nyilv.szám:

28900281

E-mail:

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

1. Szolgáltatás

A szolgáltatás tárgya a Webcallidus szoftver használatának rendelkezésre bocsátása (továbbiakban Szolgáltatás). A Webcallidus szoftver frissítése a Szolgáltató feladata.

2. Alkalmazás

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

 

A Felhasználó által alkalmazott általános szerződési feltételek nem képezik a felek között létrejött szerződés részét, kivéve, ha a felek kifejezetten írásban eltérően állapodtak meg.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF olyan szerződési feltételt tartalmaz, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltér, az külön figyelemfelhívó tájékoztatásként vastag betűvel került megjelölésre. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával megerősíti, hogy ezen szerződési feltételről kifejezett tájékoztatásban részesült és azt a külön figyelemfelhívó tájékoztatást követően kifejezetten elfogadja.

 

Használati feltételek

3. A szerződés kezdete, futamideje és felmondása

3.1. A Felhasználó a Szolgáltatóval köt szerződést az adott szoftver havidíjas használatára. A szerződés a Felhasználó, telefonon, vagy írásban történő megrendelése, és annak Szolgáltató általi befogadása által jön létre. A szerződéskötéssel a Webcallidus szoftver használata a szerződéskötés napjától kezdve díjköteles.

 

3.2. A szerződés határozatlan időre szól.

 

A Felhasználó a szerződést szabályszerűen írásban bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben az adott hónapra vonatkozó havidíj arányos része a Felhasználó részére kiszámlázásra kerül.

 

A Szolgáltató azonnali hatállyal felfüggesztheti a szolgáltatása teljesítését, ha a Felhasználó nem teljesítette határidőre a szolgáltatási díj kifizetését, vagy annak meghatározott részét. A felfüggesztés maximális időszaka az aktuális számla lejáratától számított maximum 30 nap. Ez idő alatt a Felhasználó a szoftvert és a hozzá kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat nem tudja használni. Amennyiben a szolgáltatási díj kiegyenlítésre kerül, abban az esetben a Szolgáltató újra aktiválja a Felhasználó hozzáférését a szoftverhez és a szoftverhez kötődő kiegészítő szolgáltatásokhoz. Amennyiben a havidíj kiegyenlítés a számla fizetési határideje után maximum 30 napig nem történik meg, a szerződés automatikusan felmondásra kerül. Felmondás esetében a Szolgáltató a Felhasználó összes szoftverhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatását megszűnteti. A Felhasználó a felfüggesztés ideje alatti időszakra is köteles a szolgáltatás havidíjának teljesítésére.

 

Amennyiben a Felhasználó egy már felmondott, vagy a fenti okok miatt automatikusan felmondásra került bérleti szolgáltatást szeretne aktiválni, a következő feltételekkel teheti meg. Amennyiben egy teljesen új adatbázisban szeretne dolgozni, abban az esetben újra megrendeli a szolgáltatást, és befizeti az első havidíjat. Amennyiben a Felhasználó a régi adatbázisát szeretné újraaktiválni a szoftverben, a felmondás és az újraaktiválás közötti időszakra eső teljes szolgáltatási díj megfizetésével a Szolgáltató számára erre is lehetősége van.

 

A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Felhasználónak 30 napon túli lejárt tartozása van vele szemben, vagy az Felhasználó ellen felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve jelen szerződésben foglaltakat.

 

3.3. A szerződés megszűnésével véget ér a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége, és azon kötelezettsége is, mely szerint a Felhasználó számára a szoftverhez kötődő egyéb kiegészítő szolgáltatásokat biztosít.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a szerződéskötéskor érvényes árlista vagy a szoftverhasználati szerződésben meghatározott összeg alapján történik. Az árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját.

 

4.2 Rendszer felhasználónak számít az az alkalmazott aki rendelkezik belépéshez szükséges adatokkal vagy aki mobileszközzel csatlakozik.

 

4.2. A fizetés minden hónapban előre, az e-mailen kiküldött díjbekérő alapján történik. Amennyiben a Felhasználó kiegyenlítette a havidíjat, Szolgáltató a Felhasználó részére a számlát megküldi.

 

4.3. A Szolgáltató a szolgáltatás díját megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a díjemelést megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak.

5. Az Ügyfélre vonatkozó felhasználási feltételek

5.1. A Szolgáltató a szoftver-termékhez egy nem kizárólagos, nem licenchez kötött, nem átruházható, időben a szerződés időtartamára korlátozott használati jogot ad a Felhasználónak, az alábbi szabályokhoz mérten.

 

5.2. A Felhasználó jogai az adott szoftver használatára korlátozódnak.

 

5.3. A szoftverrel kapcsolatos valamennyi jogot a Szolgáltató fenntartja. Tilos a szoftver mindennemű jogosulatlan használata. A Felhasználó nem jogosult a szoftvert másolni, harmadik személynek átadni vagy harmadik személy számára elérhetővé tenni, bérbe vagy kölcsön adni, megváltoztatni vagy máshogy átalakítani.

 

6. A Felhasználó kötelezettségei

6.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat teljes körűen és helyesen megadni, valamint az adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul írásban közölni. Ez különösen vonatkozik a címmel kapcsolatos, számlázási adatokra, valamint az e-mail címre.

 

6.2. A Felhasználó felel a maga oldaláról szükséges használati előfeltételek megteremtéséért, a megfelelő hardvereszközök biztosításáért a telekommunikációs kapcsolatért a Felhasználó és a Szolgáltató szervere között. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható.

 

6.3. A Felhasználó köteles rendszerét és programjait úgy kialakítani (például megfelelő biztonsági intézkedések vírusok ellen, illetve azok terjedése ellen) hogy a biztonság, a feddhetetlenség, a rendszer elérhetősége ne csökkenjen.

 

6.4. A Felhasználó köteles a jelszavakat, illetve a hozzáférési adatokat, melyeket a szoftver esetében használ titokban tartani. Köteles azon szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére is, melyeket egy harmadik fél az ő hozzáférési adataival és jelszavaival használ. A Felhasználónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Szolgáltató, amint tudomást szerez arról, hogy egy jogosulatlan harmadik fél ismeri hozzáférési adatait vagy jelszavait. Emellett a Felhasználó köteles jelszavát azonnal megváltoztatni, ha úgy gondolja, hogy ahhoz egy harmadik fél hozzáférhetett.

 

6.5. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót, az egyértelműen felismerhető hibákról tájékoztatni és megfelelő mértékben támogatni a hiba elhárítása során.

 

6.6. A programhiba lejelentése, csak írásban, az észlelt hiba reprodukálhatóságát elősegítő futtatáskörnyezeti leírással tehető meg. A programjavításra csak a Szolgáltató telephelyén van lehetőség. A programhiba megállapítására kizárólag a Szolgáltató jogosult.

 

6.7. Felhasználó köteles tartózkodni jelen szerződés tárgyára vonatkozó minden jogszabályellenes tevékenységtől, továbbá hatósági előírások és szerződéses kikötések megsértésétől.

7. Felelősség

7.1. Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

 

7.2. A Szolgáltató felelőssége a kezdeti felhasználói hiányosságok miatt kizárt.

 

7.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a szoftver használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ide értve a Ptk. 342 § (1) bekezdésében foglaltakat.8. Adatvédelem

A Szolgáltató munkatársai és alkalmazottai elfogadják, hogy a szoftver használatával kapcsolatban a Felhasználót érintő bizalmas információkat és üzleti titkokat korlátlan ideig kötelesek megőrizni és azt harmadik személynek nem adhatják át. Az adatok továbbszolgáltatása rendőrség
illetve jogvédő szervek felé megengedett, ha azok bűncselekmény alapos gyanúja miatt adatokat kérnek.
A program által kiolvasott készülék információkat(IMEI illetve MAC cím) kizárólag azonosítására használja a program, hogy a felhasználó hozzáférhessen az általa létrehozott és kezelt adatokhoz. A program ezen információkat harmadik személynek nem továbbítja, és a használat során titkosított csatornát alkalmaz. A felhasználó a program használatával beleegyezik a készülék információk előzőleg leírt formában történő felhasználásába.

Cookie-k és követési technológiák
Amikor felkeresi az alkalmazást és/vagy a webhelyet,  különféle célokból cookie-kat és egyéb követési technológiákat használhatunk. Ezeket az internetes élmény fokozása érdekében használjuk, például oly módon, hogy az alkalmazás korábbi használatakor megjegyezzük a bejelentkezési állapotot és a megjelenítési beállításokat akkorra, amikor a felhasználó később visszatér. Ha letiltja a cookie-kat és a követési technológiákat, akkor előfordulhat, hogy az alkalmazás egyes részeihez nem tud hozzáférni. A webhelyen anélkül is böngészhet, hogy közölné velünk személyazonosságát, a számítógépről vagy eszközről azonban adatokat (pl. IP-címet) szerzünk be a webhely és a szolgáltatások figyelemmel kísérése és tökéletesítése céljából.

 

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF feltételeit módosíthatja, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az ügyfeleknek, legalább 2 hónappal a módosítást megelőzően. Amennyiben a Felhasználó nem mondja fel a szerződést szabályszerűen, legkésőbb addig az időpontig, míg a módosítás esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az új szerződési feltételek vonatkoznak.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.11.01.

Keresés